TERUG / BACK

Het einde van een tijdperk

 

Veel huizen en gebouwen rond de Christelijke Normaalschool "Op den Klokkenberg" aan de Muchterstraat zijn al aan de sloophamer ten prooi gevallen zoals deze foto uit 1963 laat zien.

De uiteindelijke sloop betekent het einde van jaren bijzonder onderwijs in een historisch gebouw, maar ook bijzonder onderwijs dank zij de leraren.

De studenten uit begin jaren zestig hebben zeker dit beeld van hun school, in een woestenij van zand en puin, in hun herinnering. Het zal nog tot 1972 duren voordat ook de school gesloopt gaat worden.

De Christelijke Normaalschool Op den Klokkenberg was de eerste bijzondere school die op grond van de nieuwe onderwijswet opgericht werd op 5 mei 1844 door Mr. J.J.L. van der Brugghen, W. baron van Lijnden, J. baron Mackay en Ds. E. Zubli, Waalsch predikant.

De Klokkenberg is altijd het instituut geweest waar leerlingen de mogelijkheid hadden om zich tot zelfstandig denkende en ethisch handelende individuen te ontwikkelen en zo stond het de oprichters, en vooral J.J.L. van der Brugghen, ook voor ogen. In 1971 verhuisde de school naar een nieuw gebouw.

Waar stond De Klokkenberg? En hoe zag het gebouw er op afstand uit? Bijvoorbeeld gezien vanaf de andere oever van de Waal, de Lentse kant? Bovenstaande ansichtkaart laat dat zien. Het onderschrift luidt "Gezicht op Nijmegen". De ansicht is uit 1917, het jaar van de Russische revolutie. In Nederland werd toen het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd. Dat waren revolutionaire tijden. De kaart laat dus het Nijmegen van vóór de Tweede Wereldoorlog zien.

Links De Klokkenberg. Vanuit de lokalen aan de Waaloever kon je de rijnaken voorbij zien varen. En je zag dat er in het winterse voorjaar een dubbele rij schotten met mest ertussen op de Waalkade werd geplaatst. Op die manier werd het hoge water tegengehouden, het smeltwater dat uit Zwitserland via Duitsland naar de lage landen stroomde en voor een aanzienlijke stijging van het waterpeil zorgde. De Waalkade mocht uiteraard niet onderlopen.

Rechts van de Klokkenberg staat de Augustinuskerk die tijdens het bombardement van Nijmegen totaal in een ruïne veranderde en na de Tweede Wereldoorlog niet meer werd opgebouwd. Rechts daarvan is de Dominicuskerk in de Broerstraat te zien die in 1951 gesloopt werd. Helemaal rechts de toren van de Sint Stevenskerk. De spoorbrug staat niet op de kaart. Ook de Waalbrug is niet te zien. Hoewel de plannen voor de bouw van de brug in volle ontwikkeling waren, werd pas in 1931 met de bouw begonnen. Daarvoor was er een pont, zoals Wikipedia vermeldt.

In het jaar 1944 vond het verwoestende bombardement op de stad plaats waardoor veel huizen en gebouwen in puin veranderden. Niet de veste die De Klokkenberg heette. Die bleef gespaard en maakte ook nadien nog vele jaren deel uit van de "skyline" van Nijmegen.

De Waalbrug met daarvoor het wapen van Nijmegen, Noviomagus, in bloemen (vetplantjes) op het gazon gedrapeerd. Een ansichtkaart uit begin jaren zestig.


TERUG / BACK

REAGEER

 

Copyright 2004-2009 Rudolf A. Bruil